Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Zmiana opłaty śmieciowej

Szanowni Państwo!   Uchwałą Rady Miasta Białystok nr XLI/605/21 z 16 sierpnia 2021 roku zmienione  zostały stawki za  gospodarowanie opłatami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny. Od 1 listopada 2021 roku wynoszą one: Od gospodarstwa domowego o powierzchni do 40,00 m2 – 20,00 zł (zwiększenie o 4,00 zł), Od gospodarstwa domowego o powierzchni od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 44,00 zł (zwiększenie o […]

Czytaj dalej…

Uchwała Zarządu Spółki

Białystok, 4 listopada 2020 roku Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. podjął uchwałę w sprawie czasowego obniżenia stawek czynszu. […]

Czytaj dalej…

Czynsz lokali usługowych

Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. zmienił uchwałę w sprawie czasowego obniżenia czynszu. […]

Czytaj dalej…

Czynsz lokali usługowych

Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. podjął uchwałę w sprawie czasowej obniżki czynszu za najem lokali usługowych. […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast