Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Podnajem mieszkania

W związku z pojawiającymi się ogłoszeniami, zawierającymi ofertę podnajmu mieszkań wchodzących w skład zasobów Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku, Zarząd KTBS Sp. z o.o. informuje, że podnajem lokali mieszkalnych jest niezgodny z postanowieniami zawartych z najemcami umowami, a także ogólnymi przepisami Kodeksu cywilnego, i będzie skutkować wypowiedzeniem umowy najmu. […]

Czytaj dalej…

Składanie deklaracji o dochodach

Komunalne TBS sp. z o.o. informuje Komunalne TBS sp. z o.o. informuje, iż w dniu 15 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W związku nowelizacją ww. ustawy ustał obowiązek najemcy składania towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na […]

Czytaj dalej…

Remont klatek -KTBS

  Zaproszenie do złożenia ofert.   Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu klatek i wiatrołapów w budynkach przy ul. H. Kołłątaja 67 (klatki I, X), ul. KEN 54 (klatka I), ul. KEN 56 (klatka I, II) zgodnie z załączonym opisem robót. Termin wykonania robót do 31.03.2022 r. Ofertę należy złożyć do dn. 28.01.2022 r. w siedzibie […]

Czytaj dalej…

Zmiana cen ciepła

Dostawca energii cieplnej do budynków Komunalnego TBS Sp. z o.o. Enea Ciepło Sp. z o.o. zawiadomił, że od 1 lutego 2022 r. obowiązuję nowa taryfa opłat za ciepło, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zmiany cen netto w tabeli. Taryfa od 2021-02-05 Taryfa od 2022-02-01 Zmiana w % Moc zamówiona 7839,01 8772,52 +11,91 Ciepło 35,83 37,90 +5,78 Opłaty przesyłowe Stała B2 3298,57 3657,79 […]

Czytaj dalej…

Remont mieszkania Pietkiewicza 4 m 1

  Zaproszenie do złożenia oferty   Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu przy ul. Pietkiewicza 4 m 1 w Białymstoku. Przedmiotem zamówienia (usługi) jest wykonanie remontu, zgodnie z załączonym protokołem konieczności Termin realizacji zamówienia do 14.02.2022 r., Okres gwarancji: 12 miesięcy […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast