Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont mieszkania Pietkiewicza 4 m 1

Zaproszenie do złożenia oferty Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu przy ul. Pietkiewicza 4 m 1 w Białymstoku. Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu, zgodnie z załączonym protokołem konieczności Termin realizacji zamówienia do 14.02.2022 r., Okres gwarancji: 12 miesięcy […]

Czytaj dalej…

Wymiana instalacji elektrycznej Ogrodowa 2

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2 przy ul. Ogrodowej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku, zgodnie z poniższym zakresem: – wymiana rozdzielni administracyjnych – wymiana rozdzielni licznikowych wraz z zabezpieczeniami – wyniesienie liczników na klatkę schodową – wymiana przewodów zasilających WLZ do rozdzielni piętrowych oraz do mieszkań […]

Czytaj dalej…

Dodatek osłonowy

Za bialystok.pl Mieszkańcy Białegostoku mogą składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Ma ono zniwelować rosnące ceny. W Białymstoku wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Jego celem jest wsparcie finansowe osób o niskich dochodach i zminimalizowanie negatywnych skutków […]

Czytaj dalej…

Kredyt na termomodernizacje budynków

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 ogłasza przetarg naudzielenie i obsługa 5 (pięciu) kredytów bankowych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.)  – dalej zwanych razem i […]

Czytaj dalej…

Zmiana opłaty śmieciowej

Szanowni Państwo!   Uchwałą Rady Miasta Białystok nr XLI/605/21 z 16 sierpnia 2021 roku zmienione  zostały stawki za  gospodarowanie opłatami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny. Od 1 listopada 2021 roku wynoszą one: Od gospodarstwa domowego o powierzchni do 40,00 m2 – 20,00 zł (zwiększenie o 4,00 zł), Od gospodarstwa domowego o powierzchni od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 44,00 zł (zwiększenie o […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast