Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Lokal mieszkalny do wynajęcia o powierzchni użytkowej 31,55 m2. ul. Piłsudskiego 26

OGŁOSZENIE Komunalne TBS Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 26 informuje, że Wspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 26 wynajmie zaadaptowany na cele mieszkalne lokal o powierzchni użytkowej 31,55 m2 w budynku przy ul. Piłsudskiego 26 / Centrum miasta/. Lokal nie jest umeblowany. Czynsz za najem wynosi 700zł. miesięcznie. Oprócz czynszu najemca ponosi opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i kanalizację, centralną ciepłą wodę […]

Czytaj dalej…

Remont posadzek balkonów – Pułaskiego 119

ZAPROSZENIE NA ZŁOŻENIE OFERTY NA REMONT BALKONÓW Wspólnota Mieszkaniowa Pułaskiego 119 w Białymstoku Przedmiot i zakres robót przy remoncie balkonów: Skucie istniejącej posadzki balkonu ( wywiezienie gruzu). Demontaż obróbek blacharskich balkonu. Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (wyrównanie podłoża). Wykonanie obróbek blacharskich balkonu (blacha ocynkowana powlekana RAL). Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej, papa podkładowa modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej gr. min. 4,7 mm z […]

Czytaj dalej…

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               Białystok, 12-04-2021 r. Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2021/S 053-133913 w trybie przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Nr postępowania: 3/2021. W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. […]

Czytaj dalej…

Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o.

Białystok, 12-03-2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku Adres pocztowy: Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Miejscowość: Białystok Kod pocztowy: 15-684 Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku Tel.: +48 856628380 Osoba do kontaktów: Agnieszka Piechowska Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast