Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Czynsz lokali usługowych

Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. zmienił uchwałę w sprawie czasowego obniżenia czynszu. […]

Czytaj dalej…

Nadzór inwestorski

Białystok dn. 25.06.2020 r.   Zaproszenie do złożenia ofert.          Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nr 42 przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej obejmującej pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej robót budowlanych: „Nadbudowy i docieplenia elewacji budynku mieszkalnego z usługami w zabudowie pierzejowej przy ul. Jurowieckiej 42”, realizowanej na podstawie Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 861/2018 z 20.09.2018 […]

Czytaj dalej…

Remontu murków przy wejściach do klatek.

Białystok dn. 14.04.2020 r. Zaproszenie do złożenia ofert.   Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu murków przy wejściach do klatek w budynku przy ul. Rtm. W. Pileckiego 2 i 4 oraz ul. M. Pietkiewicza 13 w Białymstoku. Termin wykonania robót do 30.06.2020 r. Ofertę należy złożyć do dn. 27.04.2020 r. w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z […]

Czytaj dalej…

Czynsz lokali usługowych

Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. podjął uchwałę w sprawie czasowej obniżki czynszu za najem lokali usługowych. […]

Czytaj dalej…

Remont klatek

Białystok dn. 18.03.2020 r. Zaproszenie do złożenia ofert.          Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu klatek i wiatrołapów w budynkach przy ul. Pietkiewicza 4E (klatka IV) ul. Pietkiewicza 6D (klatka IV), ul. Pietkiewicza 8A (klatka I, II) ul. Pietkiewicza 8B (klatka I, II) zgodnie z załączonym opisem robót. Termin wykonania robót do 31.05.2020 r. Ofertę należy […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast