Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Badanie bilansu

Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. zaprasza   do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki  za rok 2022 i 2023. Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki do dnia 22.10.2022 Podstawowe informacje dotyczące danych z bilansu za rok 2021: suma bilansowa za rok 2021   – 278 776 183,69 zł. przychody ze sprzedaży za rok 2021  – 25 587 616,56. Spółka zatrudnia 19 osób w pełnym […]

Czytaj dalej…

Dyżur dzielnicowego

    Szanowni Państwo, Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. informuje, że od dnia 20 września 2022 roku w każdy wtorek w godzinach 13.00 – 15.00 w siedzibie spółki dyżuruje dzielnicowy Komisariatu Policji, z którym można kontaktować tutaj. […]

Czytaj dalej…

Remont klatki schodowej ul. Brukowa 26

Zaproszenie do złożenia oferty. Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej   przy ul. Brukowa 26 w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu klatki w/w budynku, zgodnie z załączonym opisem robót. Termin wykonania robót do 30.11.2022 r. Ofertę należy złożyć do dn. 26.09.2022 r. w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku. Załączniki: opis zakresu robót […]

Czytaj dalej…

Remont mieszkania Pietkiewicza 4C m42

Białystok, 19-09-2022 r. Zaproszenie do złożenia oferty  Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu przy ul. Pietkiewicza 4C m 42 w Białymstoku.  Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu, zgodnie z załączonym protokołem konieczności Termin realizacji zamówienia do 24.10.2022 r., Okres gwarancji: 12 miesięcy Termin związania ofertą: 30 dni Miejsce złożenia oferty: […]

Czytaj dalej…

Zaliczka na ogrzewanie lokalu

a Szanowni Państwo, Od lipca dostawca energii cieplnej podniósł ceny opłat stałych i zmiennych związanych z dostawą ciepła średnio o 6,36 %. Na indywidualne życzenie można zwiększyć zaliczki za ogrzewanie lokalu. W tej sprawie proszę kontaktować się telefonicznie pod nr 856628375. […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast