Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Stan rozrachunków w panelu mieszkańca

Szanowni Państwo! W związku z prowadzonym rozliczeniem zaliczek za dostawę ciepła i wody stan rozrachunków jest widoczny na dzień 31 maja 2022 r. Po zakończeniu rozliczenia  rozrachunki będą prezentowane na bieżąco. Planuję sie zakończenie rozliczenia do 25 lipca 2022 r. […]

Czytaj dalej…

Remont balkonów Pułaskiego 119

WYTYCZNE DO ZAPROSZENIA NA ZŁOŻENIE OFERTY NA REMONT BALKONÓW Wspólnota Mieszkaniowa Pułaskiego 119 w Białymstoku Przedmiot i zakres robót przy remoncie balkonów: Skucie istniejącej posadzki balkonu (wywiezienie gruzu). Demontaż obróbek blacharskich balkonu. Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (wyrównanie podłoża). Wykonanie obróbek blacharskich balkonu (blacha ocynkowana powlekana RAL). Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej, papa podkładowa modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej gr. min. 4,7 mm […]

Czytaj dalej…

Podnajem mieszkania

W związku z pojawiającymi się ogłoszeniami, zawierającymi ofertę podnajmu mieszkań wchodzących w skład zasobów Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku, Zarząd KTBS Sp. z o.o. informuje, że podnajem lokali mieszkalnych jest niezgodny z postanowieniami zawartych z najemcami umowami, a także ogólnymi przepisami Kodeksu cywilnego, i będzie skutkować wypowiedzeniem umowy najmu. […]

Czytaj dalej…

Składanie deklaracji o dochodach

Komunalne TBS sp. z o.o. informuje Komunalne TBS sp. z o.o. informuje, iż w dniu 15 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W związku nowelizacją ww. ustawy ustał obowiązek najemcy składania towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast