Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont mieszkania – Kołłątaja 73 M23

Białystok, 17-06-2024 r.

Zaproszenie do złożenia  oferty

 Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu przy ul. Kołłątaja 73 M23 w Białymstoku

  1. Przedmiot zamówienia (usługi):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie   z załączonym protokołem konieczności

  1. Termin realizacji zamówienia do 19.07.2024r.,
  2. Okres gwarancji: 12 miesięcy
  3. Termin związania ofertą: 30 dni
  4. Miejsce złożenia oferty: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.
  5. Termin składania oferty: do 21-06-2024 r. do godz. 14:30.
  6. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
  7. Osoba do kontaktu:

Jarosław Sosnowski  tel. 85 66 28 381

Powyższe zaproszenie  nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 2195. j.t.).

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast