Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Władze spółki

Najważniejszym organem Spółki jest Zgromadznie Wspólników, którym jest Prezydent Miasta Białegostoku lub delegowany przez niego pełnmocnik. Organem kontrolującym zarządzanie i finanse Spółki jest Rada Nadzorcza, która działa na podstawie Kodeksu spólek handlowych, Aktu Założycielskiego Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej ( Uchwała Nr 14/04 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ). Spółką kieruje, powołany Uchwałą Nr 07/04 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dwuosobowy Zarząd, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie: Kodeksu spólek handlowych, Aktu Założycielskiego i Regulaminu Zarządu ( Uchwała Nr 12/03 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników).
Rozmiar czcionki
Kontrast