Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont mieszkania Pietkiewicza 4 m 1

Zaproszenie do złożenia oferty Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu przy ul. Pietkiewicza 4 m 1 w Białymstoku. Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu, zgodnie z załączonym protokołem konieczności Termin realizacji zamówienia do 14.02.2022 r., Okres gwarancji: 12 miesięcy […]

Czytaj dalej…

Wymiana instalacji elektrycznej Ogrodowa 2

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2 przy ul. Ogrodowej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku, zgodnie z poniższym zakresem: – wymiana rozdzielni administracyjnych – wymiana rozdzielni licznikowych wraz z zabezpieczeniami – wyniesienie liczników na klatkę schodową – wymiana przewodów zasilających WLZ do rozdzielni piętrowych oraz do mieszkań […]

Czytaj dalej…

Przegląd instalacji elektrycznej

Białystok, 12-10-2021r. Ogłoszenie  Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. KEN 36 lokal 5, 15 – 687 Białystok, zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej na: Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pomiarów oraz kontrola sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, oraz sporządzenie protokołów z […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast