Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Przegląd instalacji elektrycznej – rozstrzygnięcie

                                                                                                                                 OGŁOSZENIE […]

Czytaj dalej…

Przegląd instalacji elektrycznej

Ogłoszenie   Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. KEN 36 lokal 5, 15 – 687 Białystok,zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej na: Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pomiarów oraz kontrola sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, oraz sporządzenie protokołów z kontroli i […]

Czytaj dalej…

Remont balkonów

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku                                                                                                                      […]

Czytaj dalej…

Remont mieszkania Pileckiego 6 m 72.

Białystok, 15-06-2023 r. Zaproszenie do złożenia oferty   Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe  w mieszkaniu przy ul. Rtm. W. Pileckiego 6 m 72 w Białymstoku Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie  z załączonym protokołem konieczności Termin realizacji […]

Czytaj dalej…

Remont mieszkania przy ul. M. Pietkiewicza 6D m 28.

Białystok, 01-06-2023 r.   Zaproszenie do złożenia oferty   Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe   w mieszkaniu przy ul. M. Pietkiewicza 6D m 28 w Białymstoku Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie  z załączonym protokołem konieczności Termin […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast