Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont mieszkania Pietkiewicza 4B m 5

Białystok, 01-03-2024 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu przy ul. M. Pietkiewicza 4B m 5 w Białymstoku

 

  1. Przedmiot zamówienia (usługi):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie  z załączonym protokołem konieczności

  1. Termin realizacji zamówienia do 05.04.2024r.,
  2. Okres gwarancji: 12 miesięcy
  3. Termin związania ofertą: 30 dni
  4. Miejsce złożenia oferty: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.
  5. Termin składania oferty: do 07-03-2024 r. do godz. 14:30.
  6. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po   wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
  7. Osoba do kontaktu:

Jarosław Sosnowski tel. 85 66 28 381

Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 2195. j.t.).

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast