Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – ROZBUDOWA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5/2021 prowadzonego w trybie podstawowym na rozbudowę i docieplenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego 2 wraz z przebudową infrastruktury i zagospodarowaniem terenu ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2021/BZP 00143121/01 w dniu 10-08-2021r. INFORMACJA PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Zamawiający – Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku – działając na […]

Czytaj dalej…

Rozbudowa i docieplenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbudowa i docieplenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego 2 wraz z przebudową infrastruktury i zagospodarowaniem terenu. SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Komunalne TBS Sp. z o.o. 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050490258 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 1.5.2.) Miejscowość: […]

Czytaj dalej…

Remont klatek schodowych Hallera 46

OGŁOSZENIE Komunalne TBS Sp. z o.o. jako zarządca wspólnoty mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont klatek schodowych zgodnie z poniższym zakresem. Opis ogólny 1.1 Nazwa: Remont klatek schodowych (szt. 8) w budynku przy ul. Hellera 46 w Białymstoku. 1.2 Przedmiot i zakres robót Przedmiotem robót jest wykonanie remontu zgodnie z poniższym zakresem:   Uzupełnienie ubytków i naprawa podłoża pod malowanie, (ściany i biegi […]

Czytaj dalej…

Lokal mieszkalny do wynajęcia o powierzchni użytkowej 31,55 m2. ul. Piłsudskiego 26

OGŁOSZENIE Komunalne TBS Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 26 informuje, że Wspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 26 wynajmie zaadaptowany na cele mieszkalne lokal o powierzchni użytkowej 31,55 m2 w budynku przy ul. Piłsudskiego 26 / Centrum miasta/. Lokal nie jest umeblowany. Czynsz za najem wynosi 700zł. miesięcznie. Oprócz czynszu najemca ponosi opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i kanalizację, centralną ciepłą wodę […]

Czytaj dalej…

Remont posadzek balkonów – Pułaskiego 119

ZAPROSZENIE NA ZŁOŻENIE OFERTY NA REMONT BALKONÓW Wspólnota Mieszkaniowa Pułaskiego 119 w Białymstoku Przedmiot i zakres robót przy remoncie balkonów: Skucie istniejącej posadzki balkonu ( wywiezienie gruzu). Demontaż obróbek blacharskich balkonu. Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (wyrównanie podłoża). Wykonanie obróbek blacharskich balkonu (blacha ocynkowana powlekana RAL). Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej, papa podkładowa modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej gr. min. 4,7 mm z […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast