Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Komunalnego TBS Sp. z o.o. wchodzą:- Kazimierz Rek, Jacek Piorunek i Dorota Huzarska-Ryzenko. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 16/2014 z 23 grudnia 2014 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej został: – Kazimierz Rek Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 12/2019 z 24 czerwca 2019 roku Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej została: – Dorota Huzarska-Ryzenko. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 18/2014 z 23 grudnia 2014 roku Sekretarzem Rady Nadzorczej został: – Jacek Piorunek

Rozmiar czcionki
Kontrast