Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

O odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku Nr ogłoszenia: 2020/S 235-580440 INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.1843) […]

Czytaj dalej…

Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia

  Białystok, 27-11-2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku Adres pocztowy: Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Miejscowość: Białystok Kod pocztowy: 15-684 Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku Tel.: +48 856628380 Osoba do kontaktów: Agnieszka Piechowska E-mail: piechowska@tbs.bialystok.pl Faks: +48 856628385 Adresy internetowe: (jeżeli […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast