Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont mieszkania Pileckiego 6 m 72.

Białystok, 15-06-2023 r. Zaproszenie do złożenia oferty   Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe  w mieszkaniu przy ul. Rtm. W. Pileckiego 6 m 72 w Białymstoku Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie  z załączonym protokołem konieczności Termin realizacji […]

Czytaj dalej…

Remont mieszkania przy ul. M. Pietkiewicza 6D m 28.

Białystok, 01-06-2023 r.   Zaproszenie do złożenia oferty   Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe   w mieszkaniu przy ul. M. Pietkiewicza 6D m 28 w Białymstoku Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie  z załączonym protokołem konieczności Termin […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast