Odpowiedz V

Białystok,  21-04-2015 r. godz. 8.30

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 75844-2015

Odpowiedz IV

Białystok, 15-04-2015 r.

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 75844-2015

Odpowiedz III

Białystok, 15-04-2015r.

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 75844-2015

I. Zamawiający zmienia zapis pkt. IX ust. 4 i 5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Odpowiedz II

Białystok,  10-04-2015 r.

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 75844-2015

Odpowiedz I

Białystok,  10-04-2015 r.

Ogloszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 75844-2015

Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Białystok, dn. 03-04-2015r.

Białystok: Realizacja w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 75844-2015; data zamieszczenia 03-04-2015 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Białystok, 20-03-2015r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o odrzuceniu ofert

Białystok, 20-03-2015r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie o odrzuceniu ofert

Odpowiedz XXI na zapytanie z dnia 06.03.2015

Białystok, 10-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

Ogłoszenie - zmiana SIWZ i umowy

Białystok, 10-03-2015r.

 

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Strony