Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont balkonów

Zaproszenie do złożenia ofert.   Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu posadzek oraz ścian loggi w budynku przy ul. Rtm. W. Pileckiego 4 i Pietkiewicza 6D , zgodnie z załączonym opisem robót. Termin wykonania robót do 31.08.2019 r. Należy podać ryczałtową kwotę wykonania robót oraz koszt ułożenia 1 m2 terakoty na balkonie (bez kosztu płytek). Ofertę […]

Czytaj dalej…

Balkon Kołłątaja 67

Białystok 17.04.2019 r. Zaproszenie do składania ofert Komunalne TBS Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, 15 – 687 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na: Rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na wykonaniu lukarny i balkonu – mieszkanie 7A w budynku nr 67 przy ul. H. Kołłątaja w Białymstoku. Przedmiot zamówienia: Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na wykonaniu lukarny i balkonu – mieszkanie […]

Czytaj dalej…

Jurowiecka 42 powtórzony

Białystok 15.04.2019 r. Zaproszenie do składania ofert Wspólnota Mieszkaniowa nr 42 Przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku za pośrednictwem Komunalnego TBS Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, 15 – 687 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na: Nadbudowę i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego z usługami i handlem w zabudowie pierzejowej, śródmiejskiej przy ul. Jurowieckiej 42 w Białymstoku. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest […]

Czytaj dalej…

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

08/03/2019 S48 – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Polska-Białystok: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 2019/S 048-109246 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy TBS Białystok PN-Bacieczki VI budynek 4B i 5 z garażem ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Białystok 15-687 Polska Osoba do kontaktów: Agnieszka Piechowska Tel.: +48 516025443 E-mail: […]

Czytaj dalej…

Przegląd elektryczny

Ogłoszenie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. KEN 36 lokal 5, 15 – 687 Białystok, zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej na: Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pomiarów oraz kontrola sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, oraz sporządzenie protokołów z kontroli […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast