Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Prace remontowe w mieszkaniach

Białystok, 08-07-2019 r. Zaproszenie do złożenia  oferty   Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniach przy ul. M. Pietkiewicza 2B m 1 i M. Pietkiewicza  4E m 29 w Białymstoku  Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie […]

Czytaj dalej…

Wymiana zewnętrznego oświetlenia.

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku Białystok, 10-06-2019 r. Zaproszenie do złożenia oferty Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: „Wymiana zewnętrznych słupów oświetleniowych z oprawami” na osiedlu Popiełuszki w Białymstoku. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie zewnętrznych słupów oświetleniowych z […]

Czytaj dalej…

Wolne lokale usługowe

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, iż posiada wolny lokal użytkowy położony: w Białymstoku przy ul. Pietkiewicza 6 (budynek mieszkalny wielorodzinny). Lokal użytkowy o powierzchni 117,05 m2 (po przedszkolu), wyposażony w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Koszt najmu lokalu do uzgodnienia (czynsz + centralne ogrzewanie) plus media. w Białymstoku przy ul. Pietkiewicza 11 (budynek mieszkalny wielorodzinny). Lokal użytkowy o powierzchni 26,70 m2, wyposażony w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Koszt najmu lokalu […]

Czytaj dalej…

Jurowiecka 42 powtórzony

Białystok 15.04.2019 r. Zaproszenie do składania ofert Wspólnota Mieszkaniowa nr 42 Przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku za pośrednictwem Komunalnego TBS Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, 15 – 687 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na: Nadbudowę i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego z usługami i handlem w zabudowie pierzejowej, śródmiejskiej przy ul. Jurowieckiej 42 w Białymstoku. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest […]

Czytaj dalej…

Panel mieszkańca – rozliczenie

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zgłoszeniami w sprawie braku rozliczenia zaliczek z tytułu centralnego ogrzewanie, zimnej wody, podgrzania ciepłej wody informujemy, że dostępny jest dla Państwa Panel Mieszkańca gdzie można sprawdzić stan rozrachunków za najem lokalu oraz stany liczników wody  i ciepła. W sprawie loginu i hasła proszę pisać na email: stolarczyk.anna@tbs.bialystok.pl lub telefoniczne pod numerem 856 628 387. Na terminowe dostarczenie rozliczenia zaliczek z […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast