Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Wymiana kanalizacji sanitarnej.

Białystok dn. 18.02.2019 r. Zaproszenie do złożenia ofert.   Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę odcinków leżaka kanalizacji podposadzkowej o średnicy   DN110 na DN 160 w piwnicach budynków Pietkiewicza6, 6A, 6D, 8A, 8B   zgodnie z załączonym opisem robót i rzutami. Termin wykonania robót do 30.04.2019 r. Ofertę należy złożyć do dn. 25.02.2019 r. w siedzibie […]

Czytaj dalej…

Panel mieszkańca – rozliczenie

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zgłoszeniami w sprawie braku rozliczenia zaliczek z tytułu centralnego ogrzewanie, zimnej wody, podgrzania ciepłej wody informujemy, że dostępny jest dla Państwa Panel Mieszkańca gdzie można sprawdzić stan rozrachunków za najem lokalu oraz stany liczników wody  i ciepła. W sprawie loginu i hasła proszę pisać na email: stolarczyk.anna@tbs.bialystok.pl lub telefoniczne pod numerem 856 628 387. Na terminowe dostarczenie rozliczenia zaliczek z […]

Czytaj dalej…

Ogłoszenie – sprzątanie i konserwacja.

Białystok, 04-02-2019 r. Ogłoszenie   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2018/S 240-548351 w trybie Przetargu nieograniczonego na konserwację i sprzątanie nieruchomości będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku   Zarząd Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, niniejszym informuje, że w przetargu nieograniczonym na konserwację i sprzątanie nieruchomości […]

Czytaj dalej…

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące: Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Nazwa części Wartość brutto Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z […]

Czytaj dalej…

Wolne lokale usługowe

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, iż posiada wolne lokale użytkowe położone: 1.  w Białymstoku przy ul. Pietkiewicza 21 (budynek mieszkalny wielorodzinny). Lokal użytkowy o powierzchni 234,92 m2, wyposażone w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Koszt najmu lokalu do uzgodnienia (czynsz + centralne ogrzewanie) plus media. Lokal dotychczas wykorzystywany był na sklep spożywczy. Lokal przeznaczony może być na nieuciążliwą działalność biurową, usługową lub handlową. Więcej informacji dotyczących wynajęcia […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast