Komunikat

Białystok, 24 lutego 2014 roku

KOMUNIKAT

Uchwała Rady Miasta Białystok  Nr LIV/629/14 z 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmieniła wysokość opłaty śmieciowej:

dla gospodarstwa domowego o powierzchni do 40,00 m2 na 14,00 zł,

Dostawa sprzętu komputerowego

Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego dla Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 136994 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 95662-2014 z dnia 2014-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok Realizacja w ramach I etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 z 73 mieszkaniami i 8 garażami oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, małą architekturą, wewnętrznymi drogami dojazdowymi, miejscami postojowymi na... Termin składania ofert: 2014-04-07 Białystok: Realizacja w ramach I etapu oś.

Ogłoszenie II

Białystok,  01-04-2014 roku

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

Ogłoszenie

Ogłoszenie I

Białystok,  31-03-2014 roku

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Białystok,  26-03-2014 roku

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

Ogłoszenie

 

Zamawiający informuje, że uzupełnia dokumentację przetargową o :

Przetarg na realizację budynku mieszkalnego nr 2

Białystok: Realizacja w ramach I etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.
Numer ogłoszenia: 95662 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014 w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane