Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Białystok: Realizacja w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

        Białystok, 19-06-2015r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

           (Numer ogłoszenia: 75844-2015, data zamieszczenia 03-04-2015 r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty
 i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 75844-2015 w trybie Przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą.

        Białystok, 19-05-2015r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

           (Numer ogłoszenia: 75844-2015, data zamieszczenia 03-04-2015 r.)

Ogłoszenie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Białystok, 13-05-2015r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 85248 - 2015

Ogłoszenie o odrzuceniu ofert

Odpowiedz V

Białystok,  21-04-2015 r. godz. 8.30

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 75844-2015

Odpowiedz IV

Białystok, 15-04-2015 r.

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 75844-2015

Odpowiedz III

Białystok, 15-04-2015r.

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 75844-2015

I. Zamawiający zmienia zapis pkt. IX ust. 4 i 5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Odpowiedz II

Białystok,  10-04-2015 r.

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 75844-2015

Odpowiedz I

Białystok,  10-04-2015 r.

Ogloszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 75844-2015

Strony