Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont mieszkania Pietkiewicza 4C m42

Białystok, 19-09-2022 r. Zaproszenie do złożenia oferty  Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu przy ul. Pietkiewicza 4C m 42 w Białymstoku.  Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu, zgodnie z załączonym protokołem konieczności Termin realizacji zamówienia do 24.10.2022 r., Okres gwarancji: 12 miesięcy Termin związania ofertą: 30 dni Miejsce złożenia oferty: […]

Czytaj dalej…

Zaliczka na ogrzewanie lokalu

a Szanowni Państwo, Od lipca dostawca energii cieplnej podniósł ceny opłat stałych i zmiennych związanych z dostawą ciepła średnio o 6,36 %. Na indywidualne życzenie można zwiększyć zaliczki za ogrzewanie lokalu. W tej sprawie proszę kontaktować się telefonicznie pod nr 856628375. […]

Czytaj dalej…

Stan rozrachunków w panelu mieszkańca

Szanowni Państwo! W związku z prowadzonym rozliczeniem zaliczek za dostawę ciepła i wody stan rozrachunków jest widoczny na dzień 31 maja 2022 r. Po zakończeniu rozliczenia  rozrachunki będą prezentowane na bieżąco. Planuję sie zakończenie rozliczenia do 25 lipca 2022 r. […]

Czytaj dalej…

Remont balkonów Pułaskiego 119

WYTYCZNE DO ZAPROSZENIA NA ZŁOŻENIE OFERTY NA REMONT BALKONÓW Wspólnota Mieszkaniowa Pułaskiego 119 w Białymstoku Przedmiot i zakres robót przy remoncie balkonów: Skucie istniejącej posadzki balkonu (wywiezienie gruzu). Demontaż obróbek blacharskich balkonu. Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (wyrównanie podłoża). Wykonanie obróbek blacharskich balkonu (blacha ocynkowana powlekana RAL). Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej, papa podkładowa modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej gr. min. 4,7 mm […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast