Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

REMONT MIESZKANIA – PILECKIEGO 2 m23

Zaproszenie do złożenia oferty Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu przy ul. M. Pietkiewicza 4 m 33 w Białymstoku 1.Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie z załączonym protokołem konieczności 2. Termin realizacji zamówienia do 20.12.2023r., […]

Czytaj dalej…

Przegląd gwarancyjny K.E.N. 36

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku informuje iż w dniu 30.10.2023r. odbędzie się przegląd gwarancyjny budynku nr 36 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku. W związku z powyższym, prosimy o wypełnienie protokołu i dostarczenie do siedziby Komunalnego TBS (DZIAŁ TECHNICZNY) do dnia 13.11.2023r. Przypominamy również o możliwości pozostawienia protokołu w skrzynce odbiorczej umieszczonej przy wejściu do naszej siedziby. […]

Czytaj dalej…

Remont mieszkania – Pietkiewicza 4 M33

                 Białystok, 10-10-2023 r. Zaproszenie do złożenia oferty Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu przy ul. M. Pietkiewicza 4 m 33 w Białymstoku 1.Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, […]

Czytaj dalej…

Panel mieszkańca

W związku z trwającymi pracami nad rozliczeniem za pierwsze półrocze 2023 r. panel mieszkańca KTBS nie będzie dostępny do 3 sierpnia 2023 r. PRZEPRASZAMY […]

Czytaj dalej…

Remont klatek schodowych

Białystok dn. 22.05.2023 r. Zaproszenie do złożenia ofert.     Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu klatek i wiatrołapów w budynkach: Pietkiewicza 2B (m 37-48) Pietkiewicza 7 (m 9-16) Pietkiewicza 6D (m 75-90) Pietkiewicza 23 (m 1-12) K.E.N. 54 (m 17-28) K.E.N. 54 (m 63-81) zgodnie z załączonym opisem robót. Termin wykonania robót do 31.08.2023 r. […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast