Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Podnajem mieszkania

W związku z pojawiającymi się ogłoszeniami, zawierającymi ofertę podnajmu mieszkań wchodzących w skład zasobów Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku, Zarząd KTBS Sp. z o.o. informuje, że podnajem lokali mieszkalnych jest niezgodny z postanowieniami zawartych z najemcami umowami, a także ogólnymi przepisami Kodeksu cywilnego, i będzie skutkować wypowiedzeniem umowy najmu. […]

Czytaj dalej…

Składanie deklaracji o dochodach

Komunalne TBS sp. z o.o. informuje Komunalne TBS sp. z o.o. informuje, iż w dniu 15 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W związku nowelizacją ww. ustawy ustał obowiązek najemcy składania towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na […]

Czytaj dalej…

Zmiana cen ciepła

Dostawca energii cieplnej do budynków Komunalnego TBS Sp. z o.o. Enea Ciepło Sp. z o.o. zawiadomił, że od 1 lutego 2022 r. obowiązuję nowa taryfa opłat za ciepło, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zmiany cen netto w tabeli. Taryfa od 2021-02-05 Taryfa od 2022-02-01 Zmiana w % Moc zamówiona 7839,01 8772,52 +11,91 Ciepło 35,83 37,90 +5,78 Opłaty przesyłowe Stała B2 3298,57 3657,79 […]

Czytaj dalej…

Remont mieszkania Pietkiewicza 4 m 1

  Zaproszenie do złożenia oferty   Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu przy ul. Pietkiewicza 4 m 1 w Białymstoku. Przedmiotem zamówienia (usługi) jest wykonanie remontu, zgodnie z załączonym protokołem konieczności Termin realizacji zamówienia do 14.02.2022 r., Okres gwarancji: 12 miesięcy […]

Czytaj dalej…

Wymiana instalacji elektrycznej Ogrodowa 2

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2 przy ul. Ogrodowej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku, zgodnie z poniższym zakresem: – wymiana rozdzielni administracyjnych – wymiana rozdzielni licznikowych wraz z zabezpieczeniami – wyniesienie liczników na klatkę schodową – wymiana przewodów zasilających WLZ do rozdzielni piętrowych oraz do mieszkań […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast