Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Zmiana cen ciepła

Dostawca energii cieplnej do budynków Komunalnego TBS Sp. z o.o. Enea Ciepło Sp. z o.o. zawiadomił, że od 1 lutego 2023 r. obowiązuję nowa taryfa opłat za ciepło, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zmiany cen netto w tabeli. Od 1 stycznia 2023 r. przywrócona została 23% stawka VAT na ciepło. […]

Czytaj dalej…

Dyżur dzielnicowego

    Szanowni Państwo, Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. informuje, że od dnia 20 września 2022 roku w każdy wtorek w godzinach 12.00 – 14.00 w siedzibie spółki dyżuruje dzielnicowy Komisariatu Policji, z którym można kontaktować tutaj. […]

Czytaj dalej…

Zaliczka na ogrzewanie lokalu

a Szanowni Państwo, Od lipca dostawca energii cieplnej podniósł ceny opłat stałych i zmiennych związanych z dostawą ciepła średnio o 6,36 %. Na indywidualne życzenie można zwiększyć zaliczki za ogrzewanie lokalu. W tej sprawie proszę kontaktować się telefonicznie pod nr 856628375. […]

Czytaj dalej…

Stan rozrachunków w panelu mieszkańca

Szanowni Państwo! W związku z prowadzonym rozliczeniem zaliczek za dostawę ciepła i wody stan rozrachunków jest widoczny na dzień 31 maja 2022 r. Po zakończeniu rozliczenia  rozrachunki będą prezentowane na bieżąco. Planuję sie zakończenie rozliczenia do 25 lipca 2022 r. […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast