Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Zarząd

Zarząd Spółki jest jedno – dwuosobowy, powoływany uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Eugeniusz Marian Zysk – powołany Uchwałą Nr 17/07 Rady Nadzorczej z dnia 28 listopada 2007 roku. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Andrzej Marek Sądel – powołany uchwałą Nr 22/07 Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2007 roku

Rozmiar czcionki
Kontrast