Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont dachu – Proletariacka 11

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku                                                                                                                      […]

Czytaj dalej…

Zmiana cen ciepła

Dostawca energii cieplnej do budynków Komunalnego TBS Sp. z o.o. Enea Ciepło Sp. z o.o. zawiadomił, że od 1 lutego 2023 r. obowiązuję nowa taryfa opłat za ciepło, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zmiany cen netto w tabeli. Od 1 stycznia 2023 r. przywrócona została 23% stawka VAT na ciepło. […]

Czytaj dalej…

REMONTY MIESZKANIA – Pietkiewicza 21 m 23

Zaproszenie do złożenia  oferty   Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe  w mieszkaniu  przy ul. Pietkiewicza 21 m 23 w Białymstoku. W załączniku protokół konieczności z zakresem remontu. Termin realizacji zamówienia do 28.02.2023r., Okres gwarancji: 12 miesięcy Termin związania ofertą: 30 dni Miejsce […]

Czytaj dalej…

Dyżur dzielnicowego

    Szanowni Państwo, Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. informuje, że od dnia 20 września 2022 roku w każdy wtorek w godzinach 12.00 – 14.00 w siedzibie spółki dyżuruje dzielnicowy Komisariatu Policji, z którym można kontaktować tutaj. […]

Czytaj dalej…

Remont klatki schodowej ul. Brukowa 26

Zaproszenie do złożenia oferty. Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej   przy ul. Brukowa 26 w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu klatki w/w budynku, zgodnie z załączonym opisem robót. Termin wykonania robót do 30.11.2022 r. Ofertę należy złożyć do dn. 26.09.2022 r. w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku. Załączniki: opis zakresu robót […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast