Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Białystok, 23-02-2021 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na konserwację i sprzątanie obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku. Nr ogłoszenia: 2020/S 235-580440 z dnia 27-11-2020 r. Znak sprawy: PN – KiS/2020 Dane o ofertach: liczba złożonych ofert: 2, liczba odrzuconych ofert: 1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Na podstawie art. 93 […]

Czytaj dalej…

Wykonanie remontu klatek i wiatrołapów.

Białystok dn. 19.01.2021 r. Zaproszenie do złożenia ofert.          Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu klatek i wiatrołapów w budynkach przy ul. Pietkiewicza 4E (klatka IV) ul. Pietkiewicza 6D (klatka IV), ul. Pietkiewicza 8A (klatka I, II) ul. Pietkiewicza 8B (klatka I, II) zgodnie z załączonym opisem robót. Termin wykonania robót do 31.03.2021 r. Ofertę należy […]

Czytaj dalej…

Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia

  Białystok, 27-11-2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku Adres pocztowy: Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Miejscowość: Białystok Kod pocztowy: 15-684 Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku Tel.: +48 856628380 Osoba do kontaktów: Agnieszka Piechowska E-mail: piechowska@tbs.bialystok.pl Faks: +48 856628385 Adresy internetowe: (jeżeli […]

Czytaj dalej…

Uchwała Zarządu Spółki

Białystok, 4 listopada 2020 roku Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. podjął uchwałę w sprawie czasowego obniżenia stawek czynszu. […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast