Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

REMONT KLATEK SCHODOWYCH

Białystok dn. 6.02.2024 r.

 

 

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu klatek i wiatrołapów w budynkach:

  1. Pietkiewicza 2B (m 37-48) klatka IV
  2. Pietkiewicza 23 (m 1-12) klatka 1
  3. K.E.N. 54 (m 41-51) klatka IV
  4. K.E.N. 54 (m 52-62) klatka V

zgodnie z załączonym opisem robót. Termin wykonania robót do 30.04.2024 r.

Ofertę należy złożyć do dn. 13.02.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku.

Wymaga się składanie ofert częściowych, oddzielnie na każdą klatkę.

 

 

Załączniki:

  • skrócony opis zakresu robót
  • rzuty klatek

 

 

 

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast