Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont mieszkania – Pietkiewicza 4 M33

                 Białystok, 10-10-2023 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
Zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu przy ul. M. Pietkiewicza 4 m 33 w Białymstoku
1.Przedmiot zamówienia (usługi):
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie z załączonym protokołem konieczności
2. Termin realizacji zamówienia do 13.11.2023r.,
3. Okres gwarancji: 12 miesięcy
4. Termin związania ofertą: 30 dni
5. Miejsce złożenia oferty: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.
6. Termin składania oferty: do 13-10-2023 r. do godz. 14:30.
7. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
8. Osoba do kontaktu:
Jarosław Sosnowski tel. 85 66 28 381
Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 2195. j.t.).

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast