Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont klatek schodowych

Białystok dn. 22.05.2023 r.

Zaproszenie do złożenia ofert.

    Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu klatek i wiatrołapów w budynkach:

  1. Pietkiewicza 2B (m 37-48)
  2. Pietkiewicza 7 (m 9-16)
  3. Pietkiewicza 6D (m 75-90)
  4. Pietkiewicza 23 (m 1-12)
  5. K.E.N. 54 (m 17-28)
  6. K.E.N. 54 (m 63-81)

zgodnie z załączonym opisem robót. Termin wykonania robót do 31.08.2023 r.

Ofertę należy złożyć do dn. 29.05.2022 r. w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku.

Wymaga się składanie ofert częściowych, oddzielnie na każdą klatkę.

Osoba do kontaktu: Łukasz Kasianowicz 856628384

Załączniki:

  • skrócony opis zakresu robót
  • rzuty klatek

 

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast