Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Zmiana cen ciepła

Dostawca energii cieplnej do budynków Komunalnego TBS Sp. z o.o. Enea Ciepło Sp. z o.o. zawiadomił, że od 1 lutego 2023 r. obowiązuję nowa taryfa opłat za ciepło, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zmiany cen netto w tabeli.

Taryfa od 2022-02-05

Taryfa od 2023-02-01

Zmiana w %

Moc zamówiona

9 701,32

13 219,26

+36,26

Ciepło

41,67

58,43

+40,22

Opłaty przesyłowe

Stała B2

3 625,00

5 098,92

+40,66

Zmienna B2

18,77

25,24

+34,47

Stała B3

3 551,30

5 136,34

+44,63

Zmienna B3

15,04

19,36

+28,72Od 1 stycznia 2023 r. przywrócona została 23% stawka VAT na ciepło.

Rozmiar czcionki
Kontrast