Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Termomodernizacja budynku usługowo-handlowego ul. Bema 89D Białystok

Zaproszenie do złożenia ofert

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako Zarządca Wspólnoty nr 89D przy ul. Bema zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie termomodernizacji budynku usługowo-handlowego zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją

Okres gwarancji: 5 lat

Termin realizacji: 6 miesięcy od podpisania umowy

Miejsce złożenia oferty: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.

Termin składania oferty: do 1-07-2024 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast