Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Jurowiecka 42

Białystok 15.03.2019 r. Zaproszenie do składania ofert Wspólnota Mieszkaniowa nr 42 Przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku za pośrednictwem  Komunalnego TBS Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, 15 – 687  Białystok, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:   Nadbudowę i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego z usługami i handlem w zabudowie pierzejowej, śródmiejskiej przy ul. Jurowieckiej 42 w Białymstoku.   Przedmiot […]

Czytaj dalej…

Przegląd elektryczny

Ogłoszenie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. KEN 36 lokal 5, 15 – 687 Białystok, zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej na: Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pomiarów oraz kontrola sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, oraz sporządzenie protokołów z kontroli […]

Czytaj dalej…

Remont mieszkania

Białystok, 06-03-2019 r. Zaproszenie do złożenia oferty   Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu nr 50 przy ul. M. Pietkiewicza 9 w Białymstoku   Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie  z załączonymi protokołami konieczności. Termin […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast