Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Konserwacja i sprzątanie obiektów Komunalnego T.B.S. Sp. z o.o.

Polska-Białystok: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2018/S 240-548351 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy TBS Białystok ul. Komisji Edukacji Narodowej 36, lok. 5 Białystok 15-684 Polska Osoba do kontaktów: Agnieszka Piechowska Tel.: +48 856628370 E-mail: piechowska@wp.pl Kod NUTS: PL Adresy internetowe: Główny adres: www.tbs.bialystok.pl I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym I.3)Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast