Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Mycie elewacji

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku Białystok, 09-09-2019 r. Zaproszenie do złożenia oferty Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia oferty na roboty polegające na czyszczeniu i konserwacji fragmentów elewacji budynków nr 2B, 4 i 4A przy ul. Pietkiewicza, będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku 1. Przedmiot […]

Czytaj dalej…

Remont mieszkań

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku Białystok, 03-09-2019 r. Zaproszenie do złożenia oferty Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniach przy ul. H. Kołłątaja 67 m 36, H. Kołłątaja 73 m 21 i Pietkiewicza 6C m 25 w Białymstoku 1. Przedmiot […]

Czytaj dalej…

Balkony m 14A, 23A, 30A

Białystok 19.08.2019 r. Zaproszenie do składania ofert Komunalne TBS Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, 15 – 687 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na:   Rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na wykonaniu lukarny i balkonu – mieszkania nr 14A, 23A i 30A w budynku nr 67 przy ul. H. Kołłątaja w Białymstoku.   Przedmiot zamówienia: Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na […]

Czytaj dalej…

Prace remontowe w mieszkaniach

Białystok, 08-07-2019 r. Zaproszenie do złożenia  oferty   Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniach przy ul. M. Pietkiewicza 2B m 1 i M. Pietkiewicza  4E m 29 w Białymstoku  Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie […]

Czytaj dalej…

Wymiana zewnętrznego oświetlenia.

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku Białystok, 10-06-2019 r. Zaproszenie do złożenia oferty Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: „Wymiana zewnętrznych słupów oświetleniowych z oprawami” na osiedlu Popiełuszki w Białymstoku. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie zewnętrznych słupów oświetleniowych z […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast