Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Jurowiecka 42

Białystok 15.03.2019 r. Zaproszenie do składania ofert Wspólnota Mieszkaniowa nr 42 Przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku za pośrednictwem  Komunalnego TBS Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, 15 – 687  Białystok, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:   Nadbudowę i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego z usługami i handlem w zabudowie pierzejowej, śródmiejskiej przy ul. Jurowieckiej 42 w Białymstoku.   Przedmiot […]

Czytaj dalej…

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

08/03/2019 S48 – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Polska-Białystok: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 2019/S 048-109246 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy TBS Białystok PN-Bacieczki VI budynek 4B i 5 z garażem ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Białystok 15-687 Polska Osoba do kontaktów: Agnieszka Piechowska Tel.: +48 516025443 E-mail: […]

Czytaj dalej…

Przegląd elektryczny

Ogłoszenie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. KEN 36 lokal 5, 15 – 687 Białystok, zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej na: Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pomiarów oraz kontrola sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, oraz sporządzenie protokołów z kontroli […]

Czytaj dalej…

Remont mieszkania

Białystok, 06-03-2019 r. Zaproszenie do złożenia oferty   Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu nr 50 przy ul. M. Pietkiewicza 9 w Białymstoku   Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie  z załączonymi protokołami konieczności. Termin […]

Czytaj dalej…

Ogłoszenie – sprzątanie i konserwacja.

Białystok, 04-02-2019 r. Ogłoszenie   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2018/S 240-548351 w trybie Przetargu nieograniczonego na konserwację i sprzątanie nieruchomości będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku   Zarząd Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, niniejszym informuje, że w przetargu nieograniczonym na konserwację i sprzątanie nieruchomości […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast