Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Zmiana opłaty śmieciowej

Szanowni Państwo!

 

Uchwałą Rady Miasta Białystok nr XLI/605/21 z 16 sierpnia 2021 roku zmienione  zostały stawki za  gospodarowanie opłatami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Od 1 listopada 2021 roku wynoszą one:

  • Od gospodarstwa domowego o powierzchni do 40,00 m2 – 20,00 zł (zwiększenie o 4,00 zł),
  • Od gospodarstwa domowego o powierzchni od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 44,00 zł (zwiększenie o 8,00 zł),
  • Od gospodarstwa domowego o powierzchni powyżej 80,00 m2 – 56,00 zł (zwiększenie o 11,00 zł),

Prosimy o uwzględnienie powyższych zwiększeń przy najbliższej wpłacie czynszu.

Rozmiar czcionki
Kontrast