Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Składanie deklaracji o dochodach

Komunalne TBS sp. z o.o. informuje

Komunalne TBS sp. z o.o. informuje, iż w dniu 15 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W związku nowelizacją ww. ustawy ustał obowiązek najemcy składania towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim w toku trwania umowy najmu.

Mając na uwadze powyższą zmianę przepisów, Spółka nie będzie prowadziła weryfikacji dochodów uzyskiwanych przez najemców i członków ich gospodarstwa domowego

Rozmiar czcionki
Kontrast