Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Klauzula informacyjna

Oświadczenie

 Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 Rozporządzenia UE 2016/679, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku moich danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, adres email, inne dane w treści wiadomości) w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://tbs.bialystok.pl/kontakt/. Jestem świadoma/y, że zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, reprezentowana przez Zarząd Spółki. Siedziba Administratora mieści się przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 36/5, 15-687 Białystok. Dane kontaktowe Administratora: tel. 85 6628 370, email: daneosobowe@tbs.bialystok.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe podawanych w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, adres email, inne dane w treści wiadomości) przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://tbs.bialystok.pl/kontakt/.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, inne dane w treści wiadomości) jest udzielona Administratorowi zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, o którym należy poinformować Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom. Dostęp do nich mogą mieć pracownicy Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., podmioty dostarczające infrastrukturę IT, podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie Pani/Pan danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, inne dane w treści wiadomości) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.
Rozmiar czcionki
Kontrast