Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Komunalnego TBS Sp. z o.o. wchodzą:- Kazimierz Rek- Adam Borowski – Jacek PiorunekUchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 16/2014 z 23 grudnia 2014 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej został: – Kazimierz RekUchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 17/2014 z 23 grudnia 2014 roku Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej został: – Adam Borowski Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 18/2014 z 23 grudnia 2014 roku Sekretarzem Rady Nadzorczej został: – Jacek Piorunek

Rozmiar czcionki
Kontrast