Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Składanie wniosków o najem mieszkania

Mieszkania oferowane przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku są mieszkaniami czynszowymi, przeznaczonymi do wynajęcia i nie stanowią własności Lokatora. Obecne prawo nie przewiduje możliwości zakupu mieszkań wybudowanych przy udziale kredytu z KFM.Aby uzyskać mieszkanie w zasobach Towarzystwa osoba ubiegająca się powinna spełniać określone wymogi to znaczy:

 1. osoby te w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
 2. osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
 3. wysokość dochodu gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o więcej niż:
  a. 20 % w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  b. 80 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  c. dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Kandydat spełniający powyższe warunki składa wniosek wraz z deklaracją o wysokości dochodów brutto z trzech ostatnich miesięcy. Wniosek jest rozpatrywany przez Komisję Mieszkaniową. Zatwierdzone listy wstępne osób zakwalifikowanych na najem mieszkań czynszowych przez Radę Nadzorczą podlegają ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Spółki oraz siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 na okres 14 dni.

Koszty związane z podpisaniem umów

 1. Partycypacja – jest to wartość do 30% wysokości wskażnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Partycypacja jest opłacana od momentu podpisania umowy partycypacji.
 2. Kaucja – to dwunastokrotność miesięcznej stawki czynszu za najmowane mieszkanie. Jest to forma zabezpieczenia na pokrycie kosztów amortyzacji wyposażenia mieszkania oraz ewentualnych innych kosztów, np. remont mieszkania itp. Opłata ta jest uiszczana przez najemce miesiąc przed odbiorem mieszkania .

Wyliczenie wielkości partycypacji mieszkania:O x A x P = Wgdzie:O – wartość odtworzeniowa m2 powierzchni mieszkania obowiązująca w dniu podpisania umowy,A – powierzchnia mieszkania m2,P – wartość partycypacji do 30%,W –wielkość partycypacji mieszkania zł.

Wyliczenie wielkości kaucji mieszkania:12 miesięcy x A x B = Kgdzie :A – powierzchnia mieszkania m2,B – stawka czynszu obowiązująca w dniu podpisania umowy,K – wartość kaucji mieszkania zł.

Całkowity koszt związany z najmem lokalu jest sumą wielkości partycypacji i kaucji.

Rozmiar czcionki
Kontrast