Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Wymiana instalacji elektrycznej Ogrodowa 2

Białystok dn. 22.05.2022r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2 przy ul. Ogrodowej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku.

Ofertę należy przygotować na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej.

Termin wykonania robót do ustalenia z Zamawiającym.

Ofertę należy złożyć do dnia 05.06.2023 w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku lub na adres e-mailowy: komunalne@tbs.bialystok.pl

Osoba do kontaktu: Adrian Futryn, tel 856652861.

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast