Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

REMONTY MIESZKANIA – Pietkiewicza 21 m 23

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe  w mieszkaniu  przy ul. Pietkiewicza 21 m 23 w Białymstoku.

W załączniku protokół konieczności z zakresem remontu.

Termin realizacji zamówienia do 28.02.2023r.,

Okres gwarancji: 12 miesięcy

Termin związania ofertą: 30 dni

Miejsce złożenia oferty: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.

Termin składania oferty: do 31-01-2023 r. do godz. 14:30.

Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po   wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Osoba do kontaktu: Jarosław Sosnowski tel. 85 66 28 381

 

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast