Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont mieszkania Pileckiego 6 m 72.

Białystok, 15-06-2023 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe  w mieszkaniu przy ul. Rtm. W. Pileckiego 6 m 72 w Białymstoku

  1. Przedmiot zamówienia (usługi):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie  z załączonym protokołem konieczności

  1. Termin realizacji zamówienia do 25.07.2023r.,
  2. Okres gwarancji: 12 miesięcy
  3. Termin związania ofertą: 30 dni
  4. Miejsce złożenia oferty: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.
  5. Termin składania oferty: do 20-06-2023 r. do godz. 14:30.
  6. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po   wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
  7. Osoba do kontaktu:

Jarosław Sosnowski tel. 85 66 28 381

 

Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 2195. j.t.).

 

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast