Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont mieszkania Pietkiewicza 4C m42

Białystok, 19-09-2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

 Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu przy ul. Pietkiewicza 4C m 42 w Białymstoku.

 Przedmiot zamówienia (usługi):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu, zgodnie z załączonym protokołem konieczności

  1. Termin realizacji zamówienia do 24.10.2022 r.,
  2. Okres gwarancji: 12 miesięcy
  3. Termin związania ofertą: 30 dni
  4. Miejsce złożenia oferty: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.
  5. Termin składania oferty: do 23-09-2022 r. do godz. 14:30.
  6. Termin otwarcia ofert: 23-09-2022 r. godz. 14:45.
  7. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po   wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
  8. Osoba do kontaktu:

Łukasz Kasianowicz tel. 856628384, Jarosław Sosnowski tel 856628381,

Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 2195. j.t.).

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast