Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont mieszkania Pietkiewicza 4 m 1

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia ofert na wymianę urządzeń i prace remontowe
w mieszkaniu przy ul. Pietkiewicza 4 m 1 w Białymstoku.

Przedmiotem zamówienia (usługi) jest wykonanie remontu, zgodnie z załączonym protokołem konieczności

  1. Termin realizacji zamówienia do 14.02.2022 r.,
  2. Okres gwarancji: 12 miesięcy
  3. Termin związania ofertą: 30 dni
  4. Miejsce złożenia oferty: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.
  5. Termin składania oferty: do 24-01-2022 r. do godz. 14:30.
  6. Termin otwarcia ofert: 24-01-2022 r. godz. 14:45.
  7. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
  8. Osoba do kontaktu:

Łukasz Kasianowicz tel. 856628384, Piotr Głębocki tel 856652882,

Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 2195. j.t.).

 

 

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast