Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont klatek schodowych Hallera 46

OGŁOSZENIE

Komunalne TBS Sp. z o.o. jako zarządca wspólnoty mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont klatek schodowych zgodnie z poniższym zakresem.

 1. Opis ogólny

1.1 Nazwa:

Remont klatek schodowych (szt. 8) w budynku przy ul. Hellera 46 w Białymstoku.

1.2 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem robót jest wykonanie remontu zgodnie z poniższym zakresem:

 

 • Uzupełnienie ubytków i naprawa podłoża pod malowanie, (ściany i biegi klatki schodowej).
 • Szpachlowanie 2 krotne wraz z obsadzeniem narożników
 • Gruntowanie podłoży
 • wykonanie lamperii malowanej fara olejną (wariantowo proszę wycenić lamperię w tynku kamyczkowym)
 • Malowanie powierzchni ścian i biegów schodowych farbą emulsyjną.
 • Malowanie brudników fara olejną
 • Malowanie szafek instalacyjnych oraz rur instalacyjnych i grzejników farbą olejną
 • Malowanie drzwi i ościeży do korytarzy piwnicy
 • Malowanie balustrad
 • Uzupełnienie brakujących prętów balustrad, naprawa mocowania balustrad
 • Wymienić nakładki pochwytów balustrad ( nowe nakładki PCV na wszystkich pochwytach)
 • Skucie i wykonanie nowej posadzki cementowej (spoczniki na poziomie piwnicy) lub wykonanie posadzki z płytek gres (spoczniki na poziomie piwnicy)
 • Odtworzyć oznaczenia szafek instalacyjnych ( nr malowane mieszkań), uzupełnić szybki w szafkach instalacyjnych, odtworzyć oznaczenia pięter
 • Wymiana włączników instalacji dzwonkowej mieszkań i oświetleniowej klatek
 • Malowanie wyłazów dachowych na ostatniej kondygnacji
 • Wymienić połamane klamki do okien
 • Uzupełnić – naprawić ubytki lastryko
 • Naprawa izolacji cieplnej rur ciepłowniczych (spocznik na poziomie piwnicy)
 • Czyszczenie klatki po remoncie (łącznie z doczyszczeniem – renowacją lastryko)

Kolorystykę uzgodnić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

Osoba do kontaktu: Tomasz Kamiński 856628383

Ofertę należy przedłożyć w Komunalnym TBS Sp. z o.o. do dnia 13.08.2021r.

Rozmiar czcionki
Kontrast