Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont dachu – Proletariacka 11

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Białystok, 15-02-2023 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

jako Zarządca Wspólnoty Nieruchomości Proletariacka 11 w Białymstoku

Zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku przy ul. Proletariackiej 11 w Białymstoku

 Przedmiot zamówienia (usługi):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu, na podstawie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

  1. Termin realizacji zamówienia do 30.06.2023 r.,
  2. Okres gwarancji: 5 lat
  3. Termin związania ofertą: 30 dni
  4. Miejsce złożenia oferty: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.
  5. Termin składania oferty: do 24-02-2022 r. do godz. 15:30.
  6. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po   wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
  7. Osoba do kontaktu:

Łukasz Kasianowicz tel. 85 66 28 384 , Tomasz Kamiński tel. 85 66 28 383

Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 2195. j.t.).

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast