Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont balkonów

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Białystok, 20-07-2023 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

 Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia ofert na remont balkonów w blokach przy ul. Pietkiewicza 6A, Pietkiewicza 8A, K.E.N. 54, Pileckiego 8, Pietkiewicza 4D.

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy balkonów zgodnie z załączonym opisem robót.

  1. Termin realizacji zamówienia do 30.10.2023r.,
  2. Okres gwarancji: 3 lata
  3. Termin związania ofertą: 30 dni
  4. Miejsce złożenia oferty: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.
  5. Termin składania oferty: do 27-07-2023 r. do godz. 10:00.
  6. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
  7. Osoba do kontaktu:

Łukasz Kasianowicz tel. 85 66 28 384

 

Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 2195. j.t.).

 

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast