Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Przegląd instalacji elektrycznej – rozstrzygnięcie

                                                                                                                                 OGŁOSZENIE

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że w wyniku analizy  złożonych ofert  zamówienie  dotyczące wykonania
pomiarów i kontroli sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych  udzielone zostanie firmie z ceną ofertową 25 151,00 zł netto.

Rozmiar czcionki
Kontrast