Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               Białystok, 12-04-2021 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2021/S 053-133913 w trybie przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Nr postępowania: 3/2021.

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast