Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Deklaracja o dochodach

Komunikat

Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. przypomina o obowiązku składania deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informowaniu towarzystwa niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego do dnia 30 kwietnia br.

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art.30 ust.1 pkt 3 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 26 października 1995 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1070 – tekst jednolity z późn. zm.). Jednocześnie informujemy, iż druki niezbędne do złożenia ww. deklaracji dostępne są w siedzibie Spółki lub można je pobrać ze strony internetowej (poniżej). W razie nie dotrzymania terminu złożenia ww. deklaracji, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu.

W roku 2014, 2016, 2018 deklarację o dochodach uzyskanych za rok poprzedni mają obowiązek złożyć najemcy z następujących budynków:

– M. Pietkiewicza: 4C, 4D, 4E, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 7, 9, 11,

– W. Pileckiego: 6,

– ks. J. Popiełuszki: 71, 73, 75

W roku 2015, 2017, 2019 deklarację o dochodach uzyskanych za rok poprzedni mają obowiązek złożyć najemcy z następujących budynków:

– M. Pietkiewicza: 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 4A, 4B, 5, 8, 8A, 8B, 13, 15, 21, 23

– H. Kołłątaja: 67, 69, 71, 73, 75

– W. Pileckiego: 2, 4, 8,

– Komisji Edukacji Narodowej: 54, 56,

– W. Pietkuna: 1, 3

Termin złożenia deklaracji mija z dniem 30 kwietnia.

Rozmiar czcionki
Kontrast