Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remontu murków przy wejściach do klatek.

Białystok dn. 14.04.2020 r.

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na

wykonanie remontu murków przy wejściach do klatek w budynku przy ul. Rtm. W. Pileckiego 2 i 4 oraz ul. M. Pietkiewicza 13 w Białymstoku.

Termin wykonania robót do 30.06.2020 r.

Ofertę należy złożyć do dn. 27.04.2020 r. w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku.

Załączniki:

  • – skrócony opis zakresu robót
  • – powierzchnie remontu.

 

Sprawę prowadzi:

Tomasz Kamiński

Tel. 66 28 383

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast