Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Ogłoszenie – sprzątanie i konserwacja.

Białystok, 04-02-2019 r. Ogłoszenie   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2018/S 240-548351 w trybie Przetargu nieograniczonego na konserwację i sprzątanie nieruchomości będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku   Zarząd Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, niniejszym informuje, że w przetargu nieograniczonym na konserwację i sprzątanie nieruchomości […]

Czytaj dalej…

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące: Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Nazwa części Wartość brutto Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z […]

Czytaj dalej…

Wolne lokale usługowe

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, iż posiada wolne lokale użytkowe położone: 1.  w Białymstoku przy ul. Pietkiewicza 21 (budynek mieszkalny wielorodzinny). Lokal użytkowy o powierzchni 234,92 m2, wyposażone w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Koszt najmu lokalu do uzgodnienia (czynsz + centralne ogrzewanie) plus media. Lokal dotychczas wykorzystywany był na sklep spożywczy. Lokal przeznaczony może być na nieuciążliwą działalność biurową, usługową lub handlową. Więcej informacji dotyczących wynajęcia […]

Czytaj dalej…

Konserwacja i sprzątanie obiektów Komunalnego T.B.S. Sp. z o.o.

Polska-Białystok: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2018/S 240-548351 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy TBS Białystok ul. Komisji Edukacji Narodowej 36, lok. 5 Białystok 15-684 Polska Osoba do kontaktów: Agnieszka Piechowska Tel.: +48 856628370 E-mail: piechowska@wp.pl Kod NUTS: PL Adresy internetowe: Główny adres: www.tbs.bialystok.pl I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym I.3)Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp […]

Czytaj dalej…

It truly is to help individuals succeed on the type work.

There are a lot of guidance that may help in the writing of the great SAT check essays. Don’t be scared to utilize the very first person within the writing of the SAT test documents. You should be competent https://grammarcheck.biz/ enough to crush the creating component of the examination also. Exercise assessments permit you to have the knowledge of what to anticipate in your assessment […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast