Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont mieszkania

Białystok, 06-03-2019 r. Zaproszenie do złożenia oferty   Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe w mieszkaniu nr 50 przy ul. M. Pietkiewicza 9 w Białymstoku   Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie  z załączonymi protokołami konieczności. Termin […]

Czytaj dalej…

Panel mieszkańca – rozliczenie

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zgłoszeniami w sprawie braku rozliczenia zaliczek z tytułu centralnego ogrzewanie, zimnej wody, podgrzania ciepłej wody informujemy, że dostępny jest dla Państwa Panel Mieszkańca gdzie można sprawdzić stan rozrachunków za najem lokalu oraz stany liczników wody  i ciepła. W sprawie loginu i hasła proszę pisać na email: stolarczyk.anna@tbs.bialystok.pl lub telefoniczne pod numerem 856 628 387. Na terminowe dostarczenie rozliczenia zaliczek z […]

Czytaj dalej…

Ogłoszenie – sprzątanie i konserwacja.

Białystok, 04-02-2019 r. Ogłoszenie   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2018/S 240-548351 w trybie Przetargu nieograniczonego na konserwację i sprzątanie nieruchomości będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku   Zarząd Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, niniejszym informuje, że w przetargu nieograniczonym na konserwację i sprzątanie nieruchomości […]

Czytaj dalej…

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące: Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Nazwa części Wartość brutto Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z […]

Czytaj dalej…

Wolne lokale usługowe

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, iż posiada wolne lokale użytkowe położone: 1.  w Białymstoku przy ul. Pietkiewicza 21 (budynek mieszkalny wielorodzinny). Lokal użytkowy o powierzchni 234,92 m2, wyposażone w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Koszt najmu lokalu do uzgodnienia (czynsz + centralne ogrzewanie) plus media. Lokal dotychczas wykorzystywany był na sklep spożywczy. Lokal przeznaczony może być na nieuciążliwą działalność biurową, usługową lub handlową. Więcej informacji dotyczących wynajęcia […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast