Pietkiewicza 4 m 6 i garażu nr 4 w budynku przy ul. Pietkiewicza 4E

 

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

 

Białystok, 7-06-2018 r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Remont KEN 56 M 42

Białystok, 6-06-2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe
          w mieszkaniu przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 56 m 42 w Białymstoku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

               Białystok,  21-02-2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 515019-N-2018 w trybie Przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Ogłoszenie

Białystok, 15-02-2018 r.

Ogłoszenie

Remont klatek

Białystok dn. 14.02.2018 r.

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

         Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu klatek i wiatrołapów w budynkach przy ul. Pietkiewicza 3 (klatki I, II) i ul. Pietkiewicza 5 (klatki I, II) zgodnie z załączonym opisem robót. Termin wykonania robót do 31.03.2018 r.

Ofertę należy złożyć do dn. 21.02.2018 r.  w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku.

Ogłoszenie 13.02.2018

Białystok 13-02-2018 r.

Ogłoszenie

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lutego 2018 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na sługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

Ogłoszenie

Białystok 09-02-2018 r.

Ogłoszenie

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 09 lutego 2018 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na sługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

Sprzątanie i konserwacja

 

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 18-01-2018 r.

 

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Wycena nieruchomości

Białystok dn. 22-01-2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

1. Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatów szacunkowych

a) nieruchomości oznaczonych w księgach wieczystych:

 Numer księgi wieczystej

BI1B/00093678/9

Remont mieszkań: Pietkiewicza 2A m 32, Pietkuna 3 m 29

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 17-01-2018 r.

 

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe
          w mieszkaniu przy ul. Pietkiewicza 2A m 32 w Białymstoku

 

 

Strony