Ogłoszenie - lokal ul. Waryńskiego 1A

OGŁOSZENIE

 

Komunalne TBS Sp. zo.o. jako zarządca nieruchomości przy ul.Waryńskiego 1A informuje ,że Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 1A  zdecydowała o przekazaniu do adaptacji na cele mieszkalne dwóch pomieszczeń strychowych o powierzchni ok. 100mkażde znajdujących się na trzecim piętrze w budynku  przy ul. Waryńskiego 1A .  Adaptację powinna  wykonać  osoba zainteresowana na koszt własny, we własnym zakresie ,zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaproszenie - lampy zewnętrzne

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 10-08-2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych:

„ Wymiana słupów oświetleniowych i opraw zewnętrznych” na osiedlu Bacieczki I
w Białymstoku.

Ogłoszenie

Białystok dn. 09.08.2018r.

 

Ogłoszenie

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 06 sierpnia 2018 dotyczących zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Remont K.E.N 54/33 i Kołłątaja 73/6 w Białymstoku

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 3-07-2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Ogłoszenie

Białystok, 26-07-2018 r.

Ogłoszenie

 

Zgodnie z zapisami SIWZ w dn. 25-07-2018 o godz. 10:15 komisja przystąpiła do otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu.

Unieważnienie postępowania

Białystok, 30-07-2018 r.

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu

Nr ogłoszenia: 586692-N-2018 z dnia 2018-07-10  

Znak sprawy: PN – Bacieczki VI etap II podetap 2 budynek  nr 4B

Dane o ofertach:

Odpowiedz 19.07.2018

Białystok dn. 19.07.2018r.

Ogłoszenie

W odpowiedzi na pisma z dnia 16 i 17 lipca 2018 dotyczących zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Ogłoszenie - uzupełnienie dokumentacji

Białystok dn. 16.07.2018r.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU

Dotyczy zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu.
Ogłoszenie nr 586692-N-2018 z dnia 2018-07-10
 

 

Pietkiewicza 4 m 6 i garażu nr 4 w budynku przy ul. Pietkiewicza 4E

 

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

 

Białystok, 7-06-2018 r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Remont KEN 56 M 42

Białystok, 6-06-2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe
          w mieszkaniu przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 56 m 42 w Białymstoku

Strony