Sprostowanie

Białystok,  29-04-2014 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego dla Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 136994 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014
 

Sprostowanie

W związku z umieszczeniem na stronie internetowej Komunalnego TBS Sp. z o.o.

w Białymstoku błędnego SIWZ oraz załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ i w/w załączników na prawidłowe.