Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Ogłoszenie II

Białystok,  01-04-2014 roku

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

Ogłoszenie

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1

W łazienkach dla osób niepełnosprawnych należy ująć wyposażenie dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych np. firmy LEHNEN:

siedzisko natryskowe szt. 2 (symbol 12 221 00)

poręcz wc ścienna łukowa 850 mm. szt 2 (symbol 10 545 0)

poręcz wc uchylna łukowa 850 mm. szt. 2 (symbol 10 611 0)

poręcz ścienna umywalkowa łukowa 500 mm. szt. 2 (symbol 10 411 0)

Należy dodać pozycję 106 „kalkulacja indywidualna” na końcu kosztorysu instalacje wod-kan

Wyposażenie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w łazienkach dla (sedes szt. 2 umywalka szt. 2 natrysk szt. 2) zostało uwzględnione w poz. 79, 81, 83 przedmiaru instalacji wod-kan.

Ad. 2.

W związku z rezygnacją zamawiającego z wykonania folii w płynie FP 05 na ścianach łazienki i kuchni zawartą w dodatkowym opisie technicznym ( załącznik nr 10 do SIWZ) należy wstawić „0” w pozycji 154 kosztorysu budowlanego

Ad. 3.

W związku z zaleceniem Zamawiającego o wykonaniu folii w płynie posadzek łazienek zawartą w dodatkowym opisie technicznym ( załącznik nr 10 do SIWZ) należy umieścić w ofercie poz. 331 i 332 kosztorysu budowlanego: wykonanie 422,692m 2 folii w płynie grubości 2mm, z zastosowaniem następujących norm:

KNR AT-27 0401-03, KNR AT-27 0401-01 (krotność 2)

Ad. 4.

W związku z zaleceniem Zamawiającego zawartym w dodatkowym opisie technicznym (obmurowania licowe  z sylikatowej kształtki elewacyjnej łamanej impregnowanej w kolorze grafit np. 1FŁx1 - załącznik nr 10 do SIWZ)

Należy wycenić w pozycji 258 kosztorysu budowlanego: Elewacja wentylowana z kształtek elewacyjnych łamanych, impregnowane, w kolorze grafit np. 1FŁx1 (54szt/m2 )wspartych na konsolach wspornikowych ze stali nierdzewnej f-my Deha-Halfen lub Murfor, przewiązana kotwami ze stali ocynkowanej (min. 5szt/m2) puszki wentylacyjne w dolnym wiązaniu bloczków, izolacja wełną Superrock gr 12. cm „kalkulacja indywidualna” 145,538m2.

Należy wycenić w pozycji 284 kosztorysu budowlanego: Murki z kształtek elewacyjnych łamanych, impregnowane, w kolorze grafit np. 1FŁx1 (54szt/m2 ) „kalkulacja indywidualna” 0,766m2

Należy wycenić w pozycji 276 kosztorysu budowlanego: Okładzina pozioma z kształtek elewacyjnych łamanych, impregnowane, w kolorze grafit np. 1FŁx1 (54szt/m2 ) „kalkulacja indywidualna” 33,053m2

Ad. 5.

W poz. 129 kosztorysu budowlanego należy wycenić:

Dostawa i montaż 98 szt nawiewników EHA 573 o przepływie przy 10Pa 5-30m3/h i 209 szt. nawiewników EHA 755 o przepływie przy 10Pa 20-50m3/h

Ad. 6.

W związku z zaleceniem Zamawiającego zawartym w dodatkowym opisie technicznym (kosze na śmieci - załącznik nr 10 do SIWZ) należy wstawić „0” w pozycji 330 kosztorysu budowlanego

Ad. 7.

W związku z zaleceniem Zamawiającego zawartym w dodatkowym opisie technicznym (rezygnacja z wykonania płytek na balkonach - załącznik nr 10 do SIWZ) należy wycenić w pozycji 212 kosztorysu budowlanego 82,11m2 oraz w pozycji 213 kosztorysu budowlanego 39,79mb (dotyczą posadzki na tarasie IV pietra)

Ad. 8.

W związku z zaleceniem Zamawiającego zawartą w dodatkowym opisie technicznym (kratki wentylacyjne na wlotach kanałów wentylacyjnych - załącznik nr 10 do SIWZ) należy umieścić w ofercie poz. 333 kosztorysu budowlanego „analiza indywidualna” dostawa i montaż 242 szt. kratek wentylacyjnych 14x21cm oraz 47 szt. kratek wentylacyjnych 14x14cm.

Ad. 9.

W związku z zaleceniem Zamawiającego zawartym w dodatkowym opisie technicznym (izolacja wełną kominów na ostatnich kondygnacjach - załącznik nr 10 do SIWZ) należy umieścić w ofercie poz. 334 kosztorysu budowlanego „analiza indywidualna” Izolacja płytami z wełny mineralnej grubości 5 cm (np. ROCKTON) o oporze cieplnym minimum 1,4 m2*K/W. W ilości 212,27m2

Ad. 10.

Zawarto w poz. 256 przedmiaru budowlanego

Ad. 11. W związku z zaleceniem Zamawiającego zawartym w dodatkowym opisie technicznym (Rezygnacja z wykonania elewacji wentylowanej klatek schodowych i ścian ostatniej kondygnacji klatki V - załącznik nr 10 do SIWZ) należy umieścić w ofercie poz. 254 kosztorysu budowlanego „analiza indywidualna” Kompleksowe docieplenie ścian w technologii BSO (cienkowarstwowy tynk silikonowy barwiony w masie, grunt, siatka z włókna szklanego, styropian EPS 70-040 gr. 15cm, boniowany) wraz z rusztowaniem. W ilości 269,397m2

Ad. 12.

W związku z zaleceniem Zamawiającego zawartym w dodatkowym opisie technicznym (Rezygnacja z wykonania wykładziny PCV, wycenić posadzkę z terakoty i paneli podłogowych- załącznik nr 10 do SIWZ) należy wstawić „0” w pozycjach 190,191,192 kosztorysu budowlanego.

Należy umieścić w ofercie poz. 335 kosztorysu budowlanego „analiza indywidualna” dostawa i montaż paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi PCV, układanych na izolacji z folii polietylenowej gr. 0.2mm, na matach podkładowych np. ECOKOR, w ilości 2864,24m2

Należy umieścić w ofercie poz. 336 kosztorysu budowlanego „analiza indywidualna” wykonanie posadzki  terakoty w pomieszczeniach kuchni wraz z cokolikiem, w ilości 597,69m2

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu niezbędny do wykonania przyłączy wod-kan? Jeżeli tak prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej. Jeżeli nie prosimy o dopisanie adekwatnej pozycji przedmiarowej tak aby ujednolicić zakres wyceny dla wszystkich oferentów.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający posiada badania geologiczne gruntu tak aby stwierdzić brak konieczności wymiany gruntu i pompowania wody z wykopów? Jeżeli nie, czy Zamawiający może stwierdzić na podstawie nowobudowanych obecnie budynków mieszkań czynszowych jakie są uwarunkowania glebowe (np. występowanie gliny, a tym samym konieczność wymiany gruntu – w przedmiarze robót brak wymiany gruntu – wykopy są na odkład)?

Prosimy o korektę pozycji przedmiarowych na uwzględniające faktyczne warunki glebowe tak aby ujednolicić zakres wyceny dla wszystkich oferentów.

Pytanie nr 15:

Przedmiar robót „Przyłącza wod-kan” nie zawiera niezbędnych prac do wykonania tego zadania takich jak: wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza geodezyjna, badanie stopnia zagęszczenia gruntu. Czy są one przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego? Jeżeli tak prosimy dopisanie tych pozycji przedmiarowych tak aby ujednolicić zakres wyceny dla wszystkich oferentów.

Pytanie nr 16:

W załączonej do SIWZ dokumentacji przetargowej znajduje się projekt „Odwodnienie wjazdu do garażu bud.2” natomiast brak przedmiaru robót do tych prac. Prosimy o uzupełnienie.

Pytanie nr 17:

Przedmiar robót „Wewnętrzna instalacja wod-kan” nie zawiera pozycji „Badanie wydajności hydrantów” czy zakres tych prac leży poza przedmiotem przetargu? Jeżeli nie prosimy o dopisanie pozycji przedmiarowej tak aby ujednolicić zakres wyceny dla wszystkich oferentów.

Pytanie nr 18:

W projekcie detali rys. 51 – fasady klatek schodowych K1, K2, K3, K4 pokazane jest okno OK-Zestawienie zamienne okien klatek schodowych i w przedmiar robót tych okien nie uwzględniają. Czy okna OK-10 należy ująć w ofercie i w jakiej ilości?

Pytanie nr 19:

Na rysunkach zamiennych elewacji na balkonach parteru jest balustrada z wypełnieniem płytami HPL, a na rysunkach detali i przedmiarze robót ujęte są przesuwne zabudowy balkonów. Proszę o wyjaśnienie, który wariant ma przyjąć Wykonawca do wyceny?

Pytanie nr 20:

W przedmiarze przyjęto 169,15 szt. kratek 40x15cm Lindab Comfort, natomiast na rysunkach zamiennych elewacji jest ich 38szt. Proszę o wskazania jaką ilość Wykonawca ma przyjąć do wyceny?

Pytanie nr 21:

W projekcie detali ujęte są szafki gazomierzy o wym. 1900x50-18szt. i 500x500-1szt., szafy instalacyjne 2270x1900-16szt., 2360x1700-5szt. i 2360x1480-1szt oraz kratki wentylacyjne 14x14cm szafek gazowych w ilości 38szt. W przedmiarze nie ujęto tych pozycji. Czy należy ująć w ofercie w/w elementy.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Nie posiada, zakres wykonywanych przyłączy nie wymaga projektu organizacji ruchu.

Odpowiedź na pytanie nr 14: W projekcie nie ma wymiany gruntu w związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu, badania gruntu są dostępne w siedzibie Spółki.

Odpowiedź  na pytanie nr 15:  Wykonanie w/w prac wynika ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, SIWZu  i projektu umowy.

Odpowiedź  na pytanie nr 16: Przedmiar jest do pobrania na stronie internetowej www.tbs.bialystok/przetargi , na pisemny wniosek, po uzyskaniu danych do logowania, nadanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zakres tych robót nie jest przedmiotem postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający udostępnił na stronie internetowej zaktualizowane rysunki elewacji i wykaz stolarki okiennej klatek schodowych

Odpowiedź na pytanie nr 19: Do wyceny należy przyjąć zabudowę wg rysunków detali i przedmiaru (przesuwne zabudowy balkonów).

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej zaktualizowane rysunki elewacji.

Odpowiedź na pytanie nr 20: W poz. 112 kosztorysu budowlanego należy przyjąć 38 szt. kratek wentylacyjnych 40x15 cm Lindab Comfort F20.

Odpowiedź na pytanie nr 21: Należy umieścić w ofercie poz. 337 kosztorysu budowlanego „analiza indywidualna” dostawa i montaż szafek instalacyjnych należy przyjąć ilości szafek zgodnie z projektem detali.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu niezbędny do wykonania przyłączy wod-kan? Jeżeli tak prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej. Jeżeli nie prosimy o dopisanie adekwatnej pozycji przedmiarowej tak aby ujednolicić zakres wyceny dla wszystkich oferentów.

Odp. Nie posiada, zakres wykonywanych przyłączy nie wymaga projektu organizacji ruchu.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający posiada badania geologiczne gruntu tak aby stwierdzić brak konieczności wymiany gruntu i pompowania wody z wykopów? Jeżeli nie, czy Zamawiający może stwierdzić na podstawie nowobudowanych obecnie budynków mieszkań czynszowych jakie są uwarunkowania glebowe (np. występowanie gliny, a tym samym konieczność wymiany gruntu – w przedmiarze robót brak wymiany gruntu – wykopy są na odkład)?

Prosimy o korektę pozycji przedmiarowych na uwzględniające faktyczne warunki glebowe tak aby ujednolicić zakres wyceny dla wszystkich oferentów.

Odp. W projekcie nie ma wymiany gruntu w związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu, badania gruntu są dostępne w siedzibie Spółki.

Pytanie nr 24:

Przedmiar robót „Przyłącza wod-kan” nie zawiera niezbędnych prac do wykonania tego zadania takich jak: wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza geodezyjna, badanie stopnia zagęszczenia gruntu. Czy są one przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego? Jeżeli tak prosimy dopisanie tych pozycji przedmiarowych tak aby ujednolicić zakres wyceny dla wszystkich oferentów.

Odp.  Tak, prace te są przedmiotem postępowania i są  opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, SIWZ i projekcie umowy.

Pytanie nr 25:

W załączonej do SIWZ dokumentacji przetargowej znajduje się projekt „Odwodnienie wjazdu do garażu bud.2” natomiast brak przedmiaru robót do tych prac. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Przedmiar jest do pobrania na stronie internetowej www.tbs.bialystok/przetarg, na pisemny wniosek, po uzyskaniu danych do logowania, nadanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 26:

Przedmiar robót „Wewnętrzna instalacja wod-kan” nie zawiera pozycji „Badanie wydajności hydrantów” czy zakres tych prac leży poza przedmiotem przetargu? Jeżeli nie prosimy o dopisanie pozycji przedmiarowej tak aby ujednolicić zakres wyceny dla wszystkich oferentów.

Odp. Zakres tych robót nie jest przedmiotem postępowania.