Ogłoszenie - lokal ul. Waryńskiego 1A

OGŁOSZENIE

 

Komunalne TBS Sp. zo.o. jako zarządca nieruchomości przy ul.Waryńskiego 1A informuje ,że Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 1A  zdecydowała o przekazaniu do adaptacji na cele mieszkalne dwóch pomieszczeń strychowych o powierzchni ok. 100mkażde znajdujących się na trzecim piętrze w budynku  przy ul. Waryńskiego 1A .  Adaptację powinna  wykonać  osoba zainteresowana na koszt własny, we własnym zakresie ,zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby zainteresowane wykonaniem adaptacji mogą zapoznać się z dokumentacją techniczną budynku oraz umówić się na obejrzenie pomieszczeń w Biurze Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych Komunalnego TBS Sp. z o.o. przy ulicy Malmeda 19  /tel. 6652860/

Wnioski osób zainteresowanych należy składać w Biurze Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych Komunalnego TBS Sp. z o.o. przy ulicy Malmeda 19.