Ogłoszenie - uzupełnienie dokumentacji

Białystok dn. 16.07.2018r.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU

Dotyczy zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu.
Ogłoszenie nr 586692-N-2018 z dnia 2018-07-10
 

 

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku informuje o uzupełnieniu udostępnionej dokumentacji o przedmiary robót elektrycznych wewnętrznych w budynku 4B. Plik z przedmiarami zamieszczono w załączniku do ogłoszenia.