Strony prowadzące do Pietkiewicza 4 m 6 i garażu nr 4 w budynku przy ul. Pietkiewicza 4E