Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Ogłoszenie 13.02.2018

Białystok 13-02-2018 r.

Ogłoszenie

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lutego 2018 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na sługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku” - nr postępowania: PN-KiS/2018

Pytanie 1.

Mając na uwadze rozdział V. 1.1.1., Zamawiający wskazuje iż wszystkie osoby wykonujące czynności porządkowe i konserwacyjne są zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin”. Dalej w SIWZ, wprowadza kryterium oceny ofert (rozdział XIII. 1.2) stanowiące, że max ilość punktów można otrzymać tylko przy zatrudnieniu 100 % osób uczestniczących w realizacji zamówienia w oparciu na umowę o pracę na pełen etat, co stanowi 35% kryterium oceny ofert. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jaki efekt ma uzyskać pozacenowe kryterium oceny ofert skoro zgodnie z siwz wykonawca zobowiązany jest zatrudnić wszystkie osoby realizujące zamówienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Mając na uwadze powyższe, kryterium pozacenowe jest kryterium pozornym a w praktyce jedynym kryterium oceny ofert w postępowaniu jest cena.

Uprzejmie prosimy o modyfikację danych warunków postępowania i dopuszczenie ok. 30 % zatrudnienia personelu w innych formach i/lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Należy zwrócić uwagę, iż zakres czynności obejmuje m.in. prace okresowe/sezonowe jak np. przeglądy instalacji gazowej czy przewodów wentylacji grawitacyjnej świadczone raz lub dwa w roku. W ocenie Wykonawcy nie ma potrzeby zatrudniania do w/w czynności personelu na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Zastosowane rozwiązanie zwiększa koszty zatrudnienia czyli cenę ostateczną dla Państwa jako Odbiorcy usługi.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis rozdziału V. 1.1.1. tiret 6 Wszystkie osoby wykonujące czynności porządkowe i konserwacyjne są zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.”