Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Wycena nieruchomości

Białystok dn. 22-01-2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

1. Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatów szacunkowych

a) nieruchomości oznaczonych w księgach wieczystych:

 Numer księgi wieczystej

BI1B/00093678/9

BI1B/00106996/9

BI1B/00106997/6

BI1B/00100142/6

BI1B/00118650/9

BI1B/00121237/2

BI1B/00122882/5

BI1B/00109839/2

BI1B/00129782/3

BI1B/00132297/0

BI1B/00132298/7

BI1B/00143059/0

BI1B/00143058/3

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

b) Wycena działek 1458/89, 1458/88 i 1458/87 położonych w Białymstoku obręb I  Bacieczki.

Termin wykonania 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Operat szacunkowy winien być wykonany zgodnie z wytycznymi dla rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania operatu szacunkowego nieruchomości proponowanych na przyjęcie lub stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK (załącznik nr 1).

3. Do oferty należy załączyć oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego (załącznik nr 2).

4. Ofertę należy złożyć do dnia 30-01-2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.

5. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po  wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. Termin płatności od wystawienia faktury 30 dni.

6. Do wykonania zamówienia Wykonawca obowiązany jest posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury lub jego poprzedników prawnych w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

7. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego komunalne@tbs.bialystok.pl

8. Osobą do kontaktu jest Waldemar Kwiatkowski  tel. 85 66 28 377, Agnieszka Piechowska
tel. 85 66 28 380.

Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz..U. z 2017 poz. 1579 tj.).

 

 

 

Załączniki:

1. Zał. nr 1 Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania operatu szacunkowego nieruchomości proponowanych na przyjęcie lub stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK

2.   Zał. nr 2 Oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego