Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Ogłoszenie

Białystok, 17-01-2018r.

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Nr ogłoszenia: 2017/S 236-490219

Dane o ofertach:

liczba złożonych ofert: 2,

liczba odrzuconych ofert: 1,

liczba wykluczonych Wykonawców: 0

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.1579), zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuję, że Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako zamawiający, decyzją Zarządu Spółki podjęło decyzję o:

Unieważnieniu postępowania z dnia 16-01-2018 r.

 

Uzasadnienie:

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy tj. cena z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie zwiększa tej kwoty.

Oferta z najniższą ceną złożona w postępowaniu przez konsorcjum Impel Facility Services
Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Tech Solutions Sp. z o. o. Sp. k., ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa opiewa na kwotę 5 244 720,55 zł brutto. Mając na uwadze, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3 760 000,00 zł brutto i nie zwiększy tych środków, należy uznać, iż wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.